3K Coaching i Consulting

Katarzyna Kloskowska-Kustosz Coaching 3K-Coaching & Consulting oferuje coaching dla właścicieli firm, zarządów i dyrektorów w obszarze rozwoju własnego, podległych im menedżerów oraz zespołów.

Coaching realizowany jest również dla menedżerów średniego szczebla - szczególnie dla tych wszystkich, którzy mają szybko przeskoczyć na wyższy poziom zarządzania oraz szybko zbudować skuteczny i efektywny zespół, aby osiągnąć wysokie wyniki.

Coaching taki rozumiany jest jako pomoc i wsparcie w pełnieniu funkcji menedżerskich oraz realizacji celów i zadań zawodowych.

Coaching może być zarówno długofalowy, jak i interwencyjny.

Dzięki współpracy z doświadczonymi konsultantami, 3K oferuje również usługi w obszarach zarządzania firmą, change managementu, finansów i prawa.