Napięte terminy, czyli jak kierować zespołem, który musi pracować pod presją czasu

2004-03-01

Personel i zarządzanie

Katarzyna Kloskowska-Kustosz


"Zespół, którym kieruję, ma przed sobą bardzo trudne zadanie, które dodatkowo musi zostać wykonane w bardzo krótkim terminie. To wydarzenie marketingowe, które ma się odbić szerokim echem w mediach - taki cel postawiono przed nami i wszyscy na nas liczą. Czuję się wyróżniona, a jednocześnie trochę przerażona. Nie możemy sobie pozwolić na wpadkę. Czeka mnie wkrótce spotkanie z zespołem, w czasie którego mam przekazać współpracownikom zadania. Bardzo zależy mi na tym, by nie popełnić błędów. O czym szczególnie powinnam pamiętać, przekazując zadania i omawiając postępy prac?"

Wykonanie zadań "na wczoraj" to powszechne wyzwanie naszych czasów. Zna je każdy z nas. Można oczywiście ponarzekać na niesprawiedliwość losu, ale można też skupić się na zadaniu, które ma być wykonane - i właśnie skupienie się na zadaniu będzie w tym przypadku podstawą sukcesu. Nie będzie to łatwe, ale jest z pewnością możliwe.

Pamiętaj
Od początku włącz do pracy wszystkich, którzy powinni być w nią włączeni. Zanim przedstawisz zadania do wykonania, przemyśl je starannie i zrób plan działania. Będziesz musiała jak najdokładniej przedstawić, co ma być zrobione, przez kogo, kiedy i dlaczego

Twój plan musi zawierać kolejne kroki działania i zadania dla każdego członka zespołu. Pamiętaj, by był on jasny i przejrzysty - będzie przecież czytany przez osoby, które nie znają jeszcze szczegółów projektu. Planując przydzielanie zadań dla poszczególnych członków zespołu zastanów się, czy zaplanowany przydział zadań (ich rodzaj i zakres) nie doprowadzi do pogorszenia się kontaktów między członkami zespołu lub niepotrzebnych konfliktów i pretensji. Masz mało czasu, warto więc przemyśleć ten aspekt dokładnie, zanim przystąpisz do zakomunikowania zespołowi swojej decyzji.

Kiedy będziesz przedstawiać zadania, zachęcaj innych do zadawania pytań wyjaśniających i sprawdzających. To ułatwi członkom zespołu zrozumienie tego, co mają zrobić. Również i ty możesz zadawać takie pytania, by sprawdzić, na ile cię zrozumiano. Prośba o powtórzenie własnymi słowami tego, co należy zrobić, skierowana do każdego z członków zespołu, pozwoli ci upewnić się, że zostałaś właściwie zrozumiana. Pamiętaj o tym, by wydrukować egzemplarze zadań dla każdego członka zespołu, tak by każdy z was miał je przed oczyma podczas wspólnego omawiania zadań. Przy szczególnie skomplikowanych zadaniach możesz również (dla jeszcze większej pewności) poprosić, by twój pracownik przedstawił na piśmie opis konkretnych działań do każdego etapu swojego zadania. Przygotowanie takiego dokumentu, "wymusi" dokładne przemyślenie przez pracownika każdego działania, pozwalając w czasie kolejnych spotkań łatwo zorientować się w postępach prac.

Pamiętaj
Już na początku warto ustalić daty cyklicznych spotkań, podczas których omawiane będą postępy prac. Spotkania te mogą stać się też okazją do stosowania konstruktywnej krytyki. Przedstawianie jej członkom zespołu nie należy uważać za czynność czasochłonną. Należy jednak pamiętać, aby krytyka zawierała zarówno aspekty pozytywne wykonywanych działań, jak i negatywne, które natychmiast należy wyeliminować. Udzielenie pełnej informacji zwrotnej umożliwia osiągnięcie lepszych wyników. Dostrzeganie także pozytywnych aspektów w działaniach zespołu przyczyni się do podtrzymania zapału zespołu. Utrzymanie wysokiego morale, przejawiającego się stałym, wysokim zaangażowaniem, jest ogromnym wyzwaniem, a równocześnie niezbędnym czynnikiem w przypadku ludzi realizujących zadania pod presją czasu.

Nieuchronnym zjawiskiem pracy zespołowej będą oczywiście różnice zdań. Wówczas można zachować się na dwa sposoby. Po nazwaniu różnic można przystąpić do szukania wzajemnie akceptowalnych rozwiązań lub przerwać dyskusję informując, jaka decyzja została podjęta przez szefa i dlaczego.

Zawsze w tej sytuacji konieczne będzie bardzo szczegółowe rozważenie tego, czy chcesz i czy możesz sobie pozwolić na omówienie rozbieżności, które pojawiają się w trakcie pracy (pamiętając o ograniczeniach czasowych). Czasami omawianie różnicy zdań może spowodować zatrzymanie pracy, czasami może zająć więcej czasu, niż można na to poświęcić. Nieraz trzeba będzie podejmować szybkie decyzje i przerywać rozmowę, informując, jaka decyzja została podjęta. Na jej podjęcie powinna wpłynąć ocena szefa i jego wiedza dotycząca konkretnej sytuacji. Przy podjęciu decyzji o przerwaniu dyskusji należy pamiętać, aby nie ignorować istotnych kwestii tylko i wyłącznie dla oszczędzenia czasu. Takie ważne sprawy będą bowiem nadal wypływały, póki się ich nie rozwiąże - bez względu na to, czy będzie to pasowało do harmonogramu, czy też nie.

Pamiętaj

Aby zapobiec nieporozumieniom i błędom, pamiętaj, aby każde spotkanie zespołu kończyło się podsumowaniem ustaleń i wniosków - najlepiej pisemnym. Takie podsumowanie zwiększy pewność szefa i pozostałych członków zespołu, że każdy wie, co ma być zrobione i kto ma to wykonać. Oczywiście w trakcie spotkań, jeśli tylko nadarzy się okazja, szef powinien chwalić członków zespołu za dobrze i terminowo wykonane zadania. Na to nigdy nie powinno zabraknąć czasu.

Kiedy już plan zostanie osiągnięty, zamknijcie ten projekt wspólnym świętowaniem sukcesu. Wspólna kolacja w restauracji, wyjazd za miasto lub, przy ograniczonych środkach finansowych, dobre ciasto upieczone przez szefa, będzie miłym akcentem tego przedsięwzięcia. Nagroda należy się wszystkim.

« Powrót