​Zmęczony zespół, czyli jak pomóc pracownikom przetrwać trudne chwile

2004-08-01

Personel i Zarządzanie

Katarzyna Kloskowska-Kustosz


„Jestem kierownikiem zespołu. Kilka miesięcy temu wygraliśmy realizację wielkiego projektu. Wszyscy bardzo się cieszyliśmy. To był naprawdę nasz wielki sukces. Zespół z zapałem zabrał się do realizacji projektu. Teraz minęło już kilka miesięcy i zapał osłabł wyraźnie. Okazało się, że projekt wcale nie jest taki prosty, jak nam się na początku wydawało. Pojawiły się problemy, kilka zażaleń, trudności z dotrzymaniem terminów...
Wszyscy nadal bardzo intensywnie pracują, ale zdarzają się również kłótnie...
Bardzo zależy mi na tym, by projekt zakończył się sukcesem, ale nie wiem, jak wskrzesić entuzjazm ludzi..."


Członkowie zespołu potrzebują uznania dla swoich osiągnięć, wspólnego spędzania czasu i dobrego mniemania o tym, co robią. Kiedy zespół osiąga cel długoterminowy potrzeba uczczenia tego jest natychmiastowa i spontaniczna.
Trudniej, gdy projekt jest bardzo długi, a na osiągnięcie celu trzeba, tak, jak w opisanym przykładzie, bardzo długo czekać. Jednak, aby utrzymać morale i zaangażowanie całego zespołu, ważne jest świętowanie również mniejszych okazji, zwłaszcza, gdy zespół odczuwa zmęczenie, przeżywa trudności i napięcia. Organizowanie uroczystości pozwala wówczas członkom zespołu cieszyć się zarówno z wielkich, jak i tych małych osiągnięć. Zespół odzyskuje wiarę w siebie, odbudowuje entuzjazm, by stawić czoła nowym wyzwaniom. Wspólne przeżywanie momentów odprężenia i zadowolenia pozwala scementować więzi pomiędzy członkami zespołu, wzmacniając jego tożsamość.

ŚWIĘTOWANIE SUKCESÓW

Symptomy opisane przez czytelnika są bardzo naturalnym zjawiskiem, ważne jednak, by odpowiednio szybko na nie zareagować, a jeszcze lepiej - przygotować się na taką ewentualność na początku projektu. Bardzo ważne w tej sytuacji będzie ustalenie punktów kontrolnych i podzielenie celów długoterminowych na kilka mniejszych celów. Realizacja każdego z tych mniejszych celów staje się wówczas okazją do uczczenia zespołowych i indywidualnych osiągnięć oraz do rozrywki.
Świętowanie sukcesów jest bardzo dobrą techniką zwiększania motywacji zespołu, zwłaszcza, gdy :
- obserwujemy oznaki zmęczenia w zespole,
- zespół ma problemy z dotrzymywanie terminów,
- zbliżacie się do punktu kontrolnego lub celu.

Jak to zrobić praktycznie?

1. Utwórz listę punktów kontrolnych lub małych sukcesów, których osiąganie zespół będzie świętować.
Okazje do uczczenia to na przykład:
- osiągnięcie krótkoterminowego lub małego celu,
- opracowanie planu działania,
- usprawnienie ważnego procesu roboczego,
- skrócenie cyklu produkcji,
- osiągnięcie konsensusu w związku z trudną decyzją,
- zakończenie szczególnie ciężkiego tygodnia,
- pomyślne wdrożenie zmiany,
- wyrażona lub demonstrowana potrzeba podniesienia morale,
- rozwinięcie umiejętności interpersonalnych zespołu, na przykład w przypadku różnicy zdań...

2. Urządź burzę mózgów dotyczącą uczczenia danego sukcesu.

Ponieważ większość zespołów nie ma zbyt wiele czasu i pieniędzy, ograniczcie się do skromnych uroczystości. Zaserwowanie orzeszków i piwa po pracy lub owoców i ciasta do porannej kawy jest zawsze mile widziane. W przypadku ważniejszych okazji wyjdźcie na pizzę, zamówcie odpowiednio udekorowany tort, utwórzcie razem zabawny transparent lub...napiszcie limeryk. Sposobów na świętowanie małych sukcesów może być naprawdę bardzo wiele. Idea polega na tym, by dać zespołowi okazję do pogratulowania sobie, rozrywki i nacieszenia się swoimi osiągnięciami.

3. Podczas uroczystości...

Podczas uroczystości ogłoś, co dokładnie zespół świętuje. Niech każda osoba powie, co zrobiła, aby pomóc w osiągnięciu danego punktu kontrolnego. Po uczczeniu jednego punktu kontrolnego lub małego sukcesu zacznij planować uczczenie następnego.

PODSUMOWANIE

Szukajcie okazji do codziennego, wzajemnego zachęcania się do pracy. Warto mówić innym członkom zespołu, kiedy wykonali dobrą pracę lub, gdy widzimy, że ciężko nad czymś pracują, nie zapominając o prostym słowie „dziękuję", bo to najprostszy i najłatwiejszy sposób uczczenia dowolnego rodzaju osiągnięcia i podniesienia morale.« Powrót