Books – co-authorship and authorship

Among the achievements of Katarzyna Kloskowska – Kustosz there is scientific literature and numerous press and media interviews, e.g. in Personel i Zarządzanie, Harvard Business Review, Gazeta Giełdy Parkiet, Polityka, Dziennik, Rzeczpospolita, CIO, Gazeta Business Center Club, Zwierciadło, Bluszcz, TVN style, TVN CNBC, TVP2, and many others.

„Systemy wysoce efektywnej pracy / High Performance Work Systems” pod red. prof. Stanisławy Borkowskiej, IPiSS, 2008

„Developing Mental Toughness”, Peter Clough i Doug Strycharczyk, Kogan Page, 2014

„Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych” pod red. Alicji Majewskiej – Gałęziak, Wydawnictwo naukowe Śląsk, 2001

Jak przeżyć w organizacji?, Vademecum szefa cz. I i II, Katarzyna Kloskowska – Kustosz, 4business&people 2014