Artykuły i wywiady

Katarzyna Kloskowska – Kustosz ma w swoim dorobku liczne publikacje i wywiady w prasie oraz mediach, m.in. w: Personel i Zarządzanie, Harvard Business Review, Gazeta Giełdy Parkiet, Polityka, Dziennik, Rzeczpospolita, CIO, Gazeta Business Center Club, Zwierciadło, Bluszcz, TVN style, TVN CNBC, TVP2 i wielu innych.


Czy coaching to sposób na rozwój każdego pracownika, czyli jakie warunki i zasady powinien spełniać skuteczny coaching?

"Niedawno zmieniłem firmę. Tak jak w poprzedniej firmie, tak i teraz kieruję kilkuosobowym zespołem. W poprzedniej firmie z sukcesem prowadziłem z moimi ludźmi rozmowy coachingowe. Wszyscy byliśmy do nich przyzwyczajeni, stanowiły one stały element funkcj...


Pułapka dostosowania

"Zmieniłem niedawno pracę i zostałem kierownikiem kilkuosobowego zespołu projektowego. Zabrałem się do niej z zapałem. Nie brakuje mi pomysłów na zwiększenie efektywności pracy i współpracy, i staram się wprowadzać je w życie. Kłopot w tym, że ilekroć chc...


Zmiana w organizacji, czyli jak przekazać pracownikom trudne decyzje

„Jako zarząd firmy podjęliśmy niedawno decyzję o restrukturyzacji firmy. Pociąga ona za sobą szereg bardzo poważnych zmian, związanych z nowymi zasadami, procedurami, zmianami procesu pracy, wprowadzeniem nowych obowiązków.... Za dwa tygodnie mamy firmowe...


Rozmowa oceniająca, czyli jak najlepiej wykorzystać formalny proces oceny pracy

„Wkrótce czeka mnie przeprowadzenie ocen pracy z moimi podwładnymi. Przeprowadza się je w mojej organizacji od dwóch lat, ale z tego, co zdążyłem się zorientować, wynika, że nie ma jednego spójnego standardu ich przeprowadzania. Oczywiście są jakieś ogóln...


Pracownik w trudnej sytuacji, czyli co zrobić, gdy jako szef wiesz, że Twój pracownik przeżywa trudne chwile...

„Mam w zespole pracownika, który do tej pory bardzo dobrze pracował. Od niedawna jednak jego zaangażowanie i efektywność spadły radykalnie. Jest rozdrażniony, popełnia błędy, bardzo trudno się z nim porozumieć. Dowiedziałam się od sekretarki, że jest on w...