Artykuły i wywiady

Katarzyna Kloskowska – Kustosz ma w swoim dorobku liczne publikacje i wywiady w prasie oraz mediach, m.in. w: Personel i Zarządzanie, Harvard Business Review, Gazeta Giełdy Parkiet, Polityka, Dziennik, Rzeczpospolita, CIO, Gazeta Business Center Club, Zwierciadło, Bluszcz, TVN style, TVN CNBC, TVP2 i wielu innych.


​Rzecz o mądrym martwieniu się, czyli kilka spostrzeżeń coacha

„Umysł sam przez się może zamienić niebo w piekło i piekło w niebo." John Milton


​"You can't burn out if you have never been on fire..." Jeff Schmidt

We all wish our job was meaningful; we want the things we do to be important and useful. We put plenty of time and energy into our work, as long as we have the strength... When we start running out of energy we lose our inner peace. Our frustration grows....


​Wypalenie zawodowe? Nie, dziękuję!

Wypalenie zawodowe to w ostatnich czasach coraz częstsze zjawisko. Wystarczy rozejrzeć się dookoła. Nadmierne obciążenie obowiązkami, brak wystarczającego wsparcia ze strony zwierzchników i organizacji, długotrwałe zmęczenie i stres to coraz częściej stal...


​Kontestujący Zespół

„Gdy przedstawiam mojemu zespołowi zadanie do wykonania i chcę wspólnie z nimi znaleźć najlepsze sposoby jego wykonania , właściwie od razu wszyscy zaczynają krytykować samo zadanie, które otrzymują. Zaczynają dyskutować ze mną wyszukując argumenty, które...


Między szefem, a zespołem

„Mój zwierzchnik żąda natychmiastowego zwiększenia wydajności, grożąc, że w przeciwnym razie mnie zwolni. Często powtarza, że ludzi trzeba trzymać krótko. Z kolei ludzie z mojego zespołu, którym od niedawna kieruję, twierdzą, że nasz wspólny przełożony za...